Menu

Nieuwe brug ontsluit Dordtse Kil 3

Locatie: Dordrecht

Opdrachtgever: Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden

Ingezette expertise :

Aanleg houten, stalen, betonnen en composiet-bruggen

Reconstructie verhardingen en rioleringen

Grondwerk