Menu

Een zeer uitdagend kunstwerk

Locatie: Rotterdam

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Ingezette expertise :

Aanleg, onderhoud en reiniging civiele kunstwerken

Reconstructie verhardingen en rioleringen

Aanleg houten, stalen, betonnen en composiet-bruggen