(0183) 581490 info@wallaard.nl

Werken langs het spoor

Door de jaren heen heeft Wallaard Groen BV zich steeds meer gericht op werkzaamheden langs het spoor (trein + tram), dit zijn specialistische werkzaamheden waarvoor het personeel dan ook speciaal geschoold is. We voeren werkzaamheden uit op diverse stations en lange baan trajecten, waaronder o.a.:

  • Bermbeheer op beeldkwaliteit;
  • Onkruidbeheersing;
  • Aanleg en beheer schouwpaden;
  • In stand houden fauna passages;
  • Onderhoud en renovatie beplanting stations;
  • Onderhoud bestrating stations;
  • Reinigen perronbakken;
  • Ook gladheidsbestrijding op onze stations behoort tot onze dienstverlening.

Een aantal werkzaamheden worden, doordat er veiligheid mee gemoeid is, ‘ s nacht uitgevoerd daar er dan minder treinen rijden en er hele stukken spoor buiten dienst genomen worden. Wij hebben eigen Veiligheidmedewerkers in dienst.

Wilt u meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op!