(0183) 581490 info@wallaard.nl

Onderhoud sloten en bermen

Van oudsher heeft Wallaard Groen vele bermen en sloten in het beheer. Het uitgebreide machinepark staat borg voor een optimale beheersing van de disciplines en nodig voor een optimaal ecologisch resultaat. Speciale aandacht hebben wij voor de z.g.n. ruwe berm en de verwerking van de vrijkomende materialen.

Speciale aandacht en kennis hebben wij voor het ecologisch beheer. Immers een ecologische berm heeft jaren nodig voordat zij floreert. Één verkeerde maaibeurt is voldoende om terug bij af te zijn.

Onze bedrijfsvoering heeft als vertrekpunt de Flora- en Faunawet, de zorgplicht en goed rentmeesterschap

Wilt u meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op!