(0183) 581490 info@wallaard.nl

Maaien vlakke gazons

Het maaien van de vlakke gazons geschiedt zowel met cirkelmaaiers als met kooimaaiers. Specifiek toegepaste machines zorgen er voor dat ook langs steile taluds gemaaid kan worden. Wallaard Groen kan zowel in frequentie als op zichtbestekken de gazons maaien. Door het totaal onderhoud van de sportvelden wordt het beheer aangepast aan de verwachte druk op de velden.

Wilt u meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op!