Menu

Wallaard

Groenvoorziening

Actief sinds

1983

Omzet (€)

Je komt ons tegen bij:

  • Aanleg en onderhoud van stedelijk en landschappelijk groen.
  • Integraal onderhoud van de openbare ruimte in wijken.
  • Aanleg en onderhoud groendaken, daktuinen en gevelbekleding.
  • Aanleg van natuurterreinen.
  • Aanleg en onderhoud van recreatieterreinen zoals parken en fietscrossbanen.
  • Onderhoud van sloten en bermen.
  • Boomverzorging.
  • Natuurtechnische aanleg en onderhoud.
  • Werken langs het spoor.

Wij hebben veel ervaring opgebouwd in het beheren en onderhouden van het groen langs de nationale tram- en spoorwegen, ook in risicogebieden. We beheren het groen langs honderden kilometers spoor in Nederland.

Je komt ons tegen in:

Een gebied van ±70 kilometer rondom Noordeloos. We werken in gemeentes in de gehele randstad en de meeste grote steden in Nederland.

Recente projecten

Duurzaam en sociaal

Als het aankomt op energiebesparing en het gebruik van duurzame energie, dan houden we er de hoogste standaarden op na. Een toenemend deel van ons materieel is volledig elektrisch. Ook zorgen we dat onze grondstoffen zo duurzaam mogelijk zijn, en bieden we werkplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

ISO 9001 2015

CO2-Prestatieladder Niveau 5

Trede 3 Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Erkend Leerbedrijf

Een solide bedrijf

Bekijk onze verklaringen en bedrijfsgegevens.

Contact

Wallaard Groenvoorziening
Provincialeweg 3
4225 SM Noordeloos
Route in Google Maps

(0183) 581490
info.groen@wallaard.nl