Menu

Al onze expertises

Verdeeld over de Aannemerij, Groenvoorziening en Vegetatiedaken hebben we veel expertise in huis. Veelzijdigheid is ons specialisme! Hoe uitdagend het werk ook is, we kunnen het altijd maken. Zowel langs het spoor, in dorpen en steden of juist ver daarvan in een recreatiegebied.

Infra

Reconstructie verhardingen en rioleringen

Mooie, toekomstbestendige infrastructuur - onder en boven de grond.

Aanleg en onderhoud kademuren

Er komt een groot vervangingsvraagstuk aan in de komende jaren. Wij hebben veel ervaring in aanleg en vervanging.

Aanleg, onderhoud en reiniging civiele kunstwerken

We onderhouden en reinigen bruggen, kademuren, steigers, vlonders, geluidschermen en werftrappen zodat de levensduur verlengd wordt en ze netjes blijven.

Aanleg houten, stalen, betonnen en composiet-bruggen

In veel gemeenten in Nederland liggen bruggen van onze hand.

Waterbouwkundige werken

Wij leiden het water in goede banen met kademuren, duikers, beschoeiingen en oeverbescherming.

Grondwerk

Het ontgraven en verwerken van lichte ophoogmaterialen en basismaterialen, en saneren bij verontreinigingen.

Spoor

Onderhoud perrons

Wij zorgen dat perrons toegankelijk en netjes blijven, zonder dat reizigers er hinder van hebben.

Natuurtechnisch onderhoud langs het spoor

We zetten onze specialistische kennis in om langs het spoor een goede leefplek te geven aan planten en dieren.

Onderhoud sloten

Goed onderhouden sloten leveren bluswater aan de brandweer, en ze voorkomen wateroverlast.

Integraal groenbeheer langs het spoor

We ontzorgen spoorbedrijven door vele honderden kilometers groen voor ze op specificatie te brengen en te beheren.

Groen

Integraal wijkonderhoud

De hele wijk groen, schoon en veilig.

Aanleg stedelijk en landschappelijk groen

Woonplezier is voor een groot deel afhankelijk van de hoeveelheid groen in de omgeving.

Natuurtechnische aanleg

Een specialistische aanpak met oog voor flora, fauna en mensen.

Boombeheer

Vitale, mooie, veilige bomen.

Aanleg en onderhoud recreatiegebieden

Van uitdagende mountainbikebanen tot de rustgevende wandelpaden, met oog voor flora én fauna.

Aanleg en onderhoud van vegetatiedaken en daktuinen

Een stimulans voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Onze hoogwaardige systemen zijn toepasbaar op praktisch elk dak.

Reconstructie verhardingen en rioleringen

Mooie, toekomstbestendige infrastructuur - onder en boven de grond.

Aanleg en onderhoud kademuren

Er komt een groot vervangingsvraagstuk aan in de komende jaren. Wij hebben veel ervaring in aanleg en vervanging.

Aanleg, onderhoud en reiniging civiele kunstwerken

We onderhouden en reinigen bruggen, kademuren, steigers, vlonders, geluidschermen en werftrappen zodat de levensduur verlengd wordt en ze netjes blijven.

Aanleg houten, stalen, betonnen en composiet-bruggen

In veel gemeenten in Nederland liggen bruggen van onze hand.

Waterbouwkundige werken

Wij leiden het water in goede banen met kademuren, duikers, beschoeiingen en oeverbescherming.

Grondwerk

Het ontgraven en verwerken van lichte ophoogmaterialen en basismaterialen, en saneren bij verontreinigingen.

Onderhoud perrons

Wij zorgen dat perrons toegankelijk en netjes blijven, zonder dat reizigers er hinder van hebben.

Natuurtechnisch onderhoud langs het spoor

We zetten onze specialistische kennis in om langs het spoor een goede leefplek te geven aan planten en dieren.

Onderhoud sloten

Goed onderhouden sloten leveren bluswater aan de brandweer, en ze voorkomen wateroverlast.

Integraal groenbeheer langs het spoor

We ontzorgen spoorbedrijven door vele honderden kilometers groen voor ze op specificatie te brengen en te beheren.

Integraal wijkonderhoud

De hele wijk groen, schoon en veilig.

Aanleg stedelijk en landschappelijk groen

Woonplezier is voor een groot deel afhankelijk van de hoeveelheid groen in de omgeving.

Natuurtechnische aanleg

Een specialistische aanpak met oog voor flora, fauna en mensen.

Boombeheer

Vitale, mooie, veilige bomen.

Aanleg en onderhoud recreatiegebieden

Van uitdagende mountainbikebanen tot de rustgevende wandelpaden, met oog voor flora én fauna.

Aanleg en onderhoud van vegetatiedaken en daktuinen

Een stimulans voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Onze hoogwaardige systemen zijn toepasbaar op praktisch elk dak.