(0183) 581490 info@wallaard.nl

De historische voetgangersbrugbrug aan de Zoutkeetsingel was in onder- en bovenbouw aan renovatie toe. De stalen bovenbouw is gedemonteerd en hersteld. De onderbouw is verwijderd en een nieuwe fundatie in de watergang is gerealiseerd. De houten wandbekleding is vervangen en na het gereedkomen van de fundatie in de watergang is de herstelde en deels vernieuwde bovenbouw weer opgebouwd.