Menu

Aannemersbedrijf

Wallaard

Actief sinds

1983

Omzet (€)

  • 100% 100%

Verlenging lang lopende contracten

Je komt ons tegen bij:

Ontwerpen en bouwen van bruggen
Houten, stalen, betonnen en composiet bruggen, viaducten en tunnels.

Infra werkzaamheden
– Aanleg en vervanging rioleringen.
– Asfalt- en elementverhardingen.
– Onderhoud van perrons.
– Bouw- en woonrijp maken locaties.
– Houten, stalen, betonnen en kunststof damwanden en beschoeiingen.
– Oevervoorzieningen zoals vlonders en steigers.
– Parkaanleg.
– Grondwerk.

Civiele betonbouw
– Betonnen bruggen en viaducten.
– Keer- en kademuren.
– Rioolgemalen.
– Waterpleinen.

Reinigen en onderhoud van civiele kunstwerken

Ons werkgebied

Je komt ons het vaakst tegen in een gebied van ±100 kilometer rondom Noordeloos, en soms ook daarbuiten. We werken in gemeentes in de gehele randstad en de meeste grote steden in Nederland. 

Recente projecten

Vakkundig, duurzaam en sociaal

Als het aankomt op energiebesparing en het gebruik van duurzame energie, dan houden we er de hoogste standaarden op na. Een toenemend deel van ons materieel is volledig elektrisch. Ook zorgen we dat onze grondstoffen zo duurzaam mogelijk zijn, en bieden we werkplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

ISO 9001 2015

CO2-Prestatieladder Niveau 5

FSC® (FSC-C010960)

Erkend Leerbedrijf

BRL 9334 Straatwerk

Een solide bedrijf

Bekijk onze verklaringen en bedrijfsgegevens.

Contact